KYSTBRØLET

Kyst­brølet

for norges framtid

De private bedriftene er norskekystens livsnerve. Skal folk bo i HELE Norge, må vi ha arbeidsplasser. Vern av norske industriarbeidsplasser og levende lokalsamfunn!

Lytt til kysten – ingen skam og snu!

Forslaget har satt bremsen på for flere lønnsomme jobber langs kysten vår!

Før valget i 2021 var Senterpartiet krystallklare på at de var imot “enhver form for nye statlige ekstraskatter på distriktsnæringer”. Vi som bor og jobber langs kysten trodde på det. Likevel foreslår regjeringen å tredoble skatten på havbruket gjennom en skattemodell tilpasset vannkrafta, ikke havbruket. Resultatet av dette løftebruddet er godt kjent:

  • Permitteringer og oppsigelser både i havbruket og i leverandørindustrien.
  • Reduksjon i antallet kontrakter på levering av norsk, bearbeidet laks til utlandet.
  • Over 40 milliarder kroner i nedskalerte, utsatte eller kansellerte prosjekter.

Investeringene som nå skrotes betyr færre jobber, lavere aktivitet og mindre tilflytting til de mange små og mellomstore samfunnene og byene langs hele kysten vår. De som rammes er våre naboer og foreldrene til vennene til barna våre. Vi er dypt skuffet! Vi trodde på løftene!

Til tross for dette øyner vi fortsatt et håp om at løfter gitt til kysten ikke blir brutt og at det skal lyttes til høringsrunden – en høringsrunde hvor det store flertallet er negative til hele eller deler av forslaget som regjeringen har varslet.

Floating Item

40 MRD. i
utsatte investeringer

Regjeringens skattesjokk til norsk havbruksnæring førte umiddelbart til investeringsstopp langs store deler av norskekysten. Foreløpig er over 40 milliarder kroner i planlagte investeringer i havbruk og tilstøtende industri kansellert eller lagt til side.

Naturligvis vil norske havbruksbedrifter fortsatt produsere laks i norske fjorder, og investeringer som er nødvendig for denne produksjonen vil bli gjennomført.

Men alle andre investeringer er nå i faresonen. Slik må det nødvendigvis bli når staten nå skal inndra over halvparten av næringens inntekter i grunnrenteskatt. Pengene kan ikke brukes to ganger.

Vekstkraften i norsk havbruk vil bli satt kraftig tilbake. Den grønne skifte og innovasjonskraften vil bli svekket. De skadelige virkningene på investeringer er godt beskrevet i høringssvaret fra DNB som er verdens største sjømatbank.

Les høringsuttalelsen her.

Nei til grunnrenteskatten. 

Floating Item
!

Verdens store problem:

MATMANGEL

Regjeringen vil tredoble skatten på å produsere sjømat i Norge. NTNU-studentenes StudMatch har i en rapport påvist at regjeringens forslag til grunnrenteskatt til ramme hardt og bredt. Milliarder som skulle gått til investeringer langs hele kysten blir inndratt til Finansdepartementet.

Se rapporten her.

Det blir mindre penger til å skape industri, mindre til arbeidsplasser og mindre i skatter.

Hele Norge vil tape på grunnrenteskatten.

Floating Item

Massivt nei fra hele Trøndelag
og Norge

Av 77 høringssvar fra Trøndelag er det bare ett som støtter regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Et samlet norsk nærings- og finansmiljø går imot forslaget. Nesten alle sier massivt nei til uansvarlig saksbehandling.

Floating Item

KYSTBRØLET

Følg oss på facebook